Parivartan

Kennishoes voor de zelfstandige professional

Maurice de Bruijn MBA

Over mij:

Alvorens in 2005 te starten als zelfstandig ondernemer, werkte ik bij een landelijk adviesbureau. Eerst als bouwkundig adviseur en later als (interim)manager. In 2006 heb ik mede Patres BV opgericht (zie hieronder voor meer info). Als zelfstandige was ik tot en met 2010 actief op het gebied van interim management, waar ik als zodanig diverse organisaties geadviseerd en ondersteund heb. Eind 2010 ben ik bij de gemeente Venlo begonnen als teamleider (zie hieronder voor meer info). Daarnaast ben ik altijd actief gebleven als ondernemer, zij het niet meer voor de volle 100%. Een zogenaamde hybride ondernemer dus. 


Mijn praktische kennis heb ik de afgelopen jaren aangevuld met een brede bedrijfskundige opleiding; een MBA (Master of Business Administration) en diverse masterclasses waarvan ik het geleerde graag zou willen delen. Zie mijn Linkedin-profiel voor gedetailleerde informatie.


Het is mijn passie om samen met andere enthousiaste zelfstandigen nieuwe dingen te bedenken, te verwerken en te laten werken. Daarbij zijn authenticiteit, vertrouwen, passie en recht uit het hart voor mij kernbegrippen.


Als een ondernemend persoon probeer ik op deze (eigen)wijze anderen te ondersteunen en te helpen om meer uit zich zelf te halen en zakelijk succesvoller te zijn. Overigens zal ik ook aangegeven als ik iets niet kan, eerlijk is eerlijk.

Geen ‘pratende pakken consultancy’, maar gewoon praktisch, no nonsence, persoonlijk en op basis van vertrouwen.


Met hetgeen hierboven verwoord is en alle andere informatie op deze site probeer ik vanaf 2014 met Parivartan een nieuwe start te maken als zelfstandige en daarbij meer dan ooit mijn eigen passie te volgen.

Naast ondernemer ben ik teamleider van het team Regie & Advies, van de afdeling Ruimte en Economie. Het team is verantwoordelijk voor het relatiemanagement met de ondernemers van de gemeente Venlo, weegt en beoordeelt ruimtelijk fysieke initiatieven en levert specialistische kennis op het gebied van stedenbouw, groen, natuur en landschap, cultuur(historie) en verkeer. Het is een fantastische club mensen die dag in dag uit betekenisvol zijn voor de stad, hun burgers, instellingen en ondernemers. Daarnaast ben ik lid van het bestuur van de Lodewijk van der Grinten Ondernemersprijs. Een prijs die elk jaar wordt uitgereikt aan de beste ondernemer van Venlo.
In 2006 heb ik mede Patres opgericht welk tot 2014 bestond uit louter zelfstandigen die in een franchiseformule  nauw met elkaar samenwerkten en klanten vol passie en betrokkenheid adviseerden op het gebied van het omgevingsrecht (ruimtelijke ordening, bouwen, milieu en brandveiligheid). Ik kijk er met veel voldoening naar terug, heb veel geleerd en ben er trots op dat ik de toenmalige franchisenemers heb kunnen helpen met het starten van hun eigen onderneming en de verdere doorontwikkeling daarvan.