Parivartan

Kennishoes voor de zelfstandige professional

De werkwijze samengevat in 4 P's

Achterliggende gedachte

Ieder mens is van oorsprong uniek dus ook de zelfstandige professional die als de vereenzelviging van zijn bedrijf ook zijn eigen merk uniek maakt.


Vaak is het zo dat zelfstandigen hun activiteiten zo vorm geven dat het voor een potentiële klant niet opvalt dat ze er zijn. Daardoor zijn ze dus ook niet of nauwelijks herkenbaar, weet een potentiële klant niet welke keuze hij moet maken, waardoor de kans dat de keuze op die ene zelfstandige veelal valt, klein is.


Om zich bewust te zijn van het eigen unieke merk en dat te positioneren in de markt is reflectie en interactie in een sterk netwerk nodig.


Als men bewust is geworden van de kracht van het eigen unieke merk is het nog de kunst om een strategie voor het eigen merk te ontwikkelen en uit te voeren (profilering). In deze profilering doet de zelfstandige ervaringen op over zaken die werken en niet werken. De zelfstandige wordt geconfronteerd met het marktspel waar het eigen product en de eigen persoonlijkheid op de proef wordt gesteld.


Is de keuze uiteindelijk gevallen op de zelfstandige dan moeten de beloftes ook waargemaakt worden (presteren). Daarvoor zijn bepaalde competenties en kennis nodig waarin men zich verder kan ontwikkelen. Het bijhouden van kennis en ervaringen en reflectie op het eigen functioneren vraagt wederom om reflectie en interactie in een sterk netwerk.


Mijn ervaring is dat een aanzienlijk deel van de zelfstandigen vaak nog afhankelijk zijn van derden om aan opdrachten te komen. Daarnaast moeten ze naast hun eigen expertise ook op andere bedrijfsmatige vlakken de nodige kennis hebben. Dat is een hele kluif en niet altijd even gemakkelijk. 


Het is mijn passie om anderen hiermee verder te helpen en als verbindende schakel te fungeren tussen de zelfstandige professional en zijn eigen onderneming. Ik heb mijn aanpak samengevat in een viertal principes; de 4 P's. Zie het niet als een simpel afvinklijstje want er zijn veel items die de revue passeren. En eigenlijk ben je nooit klaar om jezelf en je eigen onderneming verder te ontwikkelen. Al is het maar omdat de wereld om eens heen continue veranderd. Maar dat is nu juist de uitdaging!

De 4 P's

Persoonlijk

Blijf bij jezelf!


Ieder mens is van oorsprong uniek dus ook de zelfstandige professional die als de vereenzelviging van zijn bedrijf ook zijn eigen merk uniek maakt. Daarmee heb je je eerste onderscheidende factor al te pakken. Kijk naar wat je goed kan, waar ligt je passie en beleef je plezier aan? Ga daar van uit en probeer dat te vertalen naar je dienstverlening. Voor mij is dat in ieder geval de basis.


Positionering

Wat is je onderscheidende vermogen? Kies om gekozen te worden.


Wat je vooral niet moet doen is hetzelfde leveren als je concurrenten. Je zou jezelf de vraag kunnen stellen welke klanten je vooral niet wil hebben. Daarmee dwing je jezelf keuzes te maken. Iets wat op zich eigenlijk best wel moeilijk is, want als ondernemer zeg je natuurlijk altijd het liefste overal ‘ja’ op. "Handel is handel" zou je zeggen. Hierdoor wordt echter vaak het tegenovergestelde bereikt want daarmee zeg je eigenlijk dat je in alles specialist bent. Nou, dat kan volgens mij niet! Bepaal voor jezelf je plek in het speelveld door juist onderscheidend te zijn. Het liefste zo ver mogelijk weg van de concurrentie. Verdiep je in je klanten waar ze echt behoefte aan hebben, combineer dat met je eigen kracht en probeer daar je diensten op af te stemmen.


Profilering

Hoe zorg je voor de wenselijke aandacht op jezelf? Maak jezelf zichtbaar.


Het is zover. Je weet waar je goed in bent, wat je kracht is, plezier aan beleefd en wat je doelgroep is. Nu is het zaak om dat ook te verkondigen aan de buitenwereld. Er moet een strategie voor het eigen merk ontwikkeld en uitgevoerd worden. Je doet ervaring op over zaken die werken en niet werken. Je wordt geconfronteerd met het marktspel waar het eigen product en de eigen persoonlijkheid op de proef wordt gesteld. Prestatie

En dan gaat het gebeuren... Jmoet gaan presteren!


Heeft de klant zijn keuze gemaakt dan moeten de beloftes ook waargemaakt worden. Daarvoor zijn kennis, ervaring en bepaalde vaardigheden nodig. Zelfstandig zijn is fantastisch maar heeft ook zijn keerzijde. Als er een keer iets fout gaat kun je maar één iemand de schuld geven. Juist ja... degene die je in de spiegel ziet! Bekijk het wel positief; ben niet bang om fouten te maken want daar leer je van.

Het bijhouden van kennis, delen van ervaringen en reflectie op het eigen functioneren zijn mijns inziens (ik heb het zelf ervaren) essentieel om je zakelijk en persoonlijk verder te ontwikkelen.


"Ondernemen is vallen en opstaan maar ook staan en opvallen"